El COCARMI obre a Lleida els actes del seu 25è aniversari amb la jornada “Accessibilitat, autonomia i discapacitat”

El COCARMI obre a Lleida els actes del seu 25è aniversari amb la jornada “Accessibilitat, autonomia i discapacitat”

Barcelona-Lleida, 16 de març de 2023.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya, on hi viuen més de 634.000 persones amb alguna discapacitat reconeguda, donarà dilluns 20 de març el tret de sortida als actes de celebració del seu 25è aniversari amb la jornada Accessibilitat, autonomia i discapacitat que tindrà lloc a la sala d’actes del Campus del Rectorat de la Universitat de Lleida.

La jornada, organitzada juntament amb la Universitat de Lleida, arrencarà amb una ponència a càrrec de la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat, Immaculada Barral, qui parlarà d’Els drets de les persones amb discapacitat: Una nova mirada del Dret Civil Català.

Tot seguit tindran lloc tres taules rodones amb professionals i persones amb discapacitat que explicaran la situació actual, mancances i reptes de futur de cada àmbit, així com la seva experiència i propostes. Les taules rodones es titulen Accessibilitat Universal. Barreres físiques i noves tecnologiesAcompanyament per una vida autònoma i independent i, finalment, Accessibilitat al món rural i de muntanya.

L’acte serà inaugurat pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, el qual estarà acompanyat per l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, Núria Camps (en representació del rector, Jaume Puy), i el subdelegat del govern a Lleida, Jose Crespín. També intervindrà la presidenta del COCARMI, Mercè Batlle, així com la Síndica de Greuges de Lleida i professora de la Universitat de Lleida, Dora Padial.

En acabar, els assistents gaudiran d’un espectacle reivindicatiu en clau d’humor a càrrec d’Ilersis.

Aquesta serà la primera de les quatre jornades que es preveu organitzar amb motiu del 25è aniversari del comitè, una a cada capital catalana.

25 anys treballant per les persones amb discapacitat

Des que es va fundar l’any 1998, el COCARMI ha estat la veu de les mancances i reivindicacions de les persones amb discapacitat davant les administracions, les empreses i la societat. La feina conjunta de les entitats ha contribuït a avançar en el reconeixement de drets i prestació de serveis socials, laborals, educatius, culturals i d’oci i en temps de crisi ha estat clau la seva tasca de denúncia de discriminacions i vulneracions, com hem pogut comprovar arran de la recent crisi de la COVID19.

El carnet acreditatiu de la discapacitat, les lleis de la Llengua de Signes Catalana i la d’Accessibilitat, la reserva d’un 5% dels llocs de treball del sector públic per a persones amb discapacitat, la constitució del Consell Català de la Discapacitat i l’impuls del Pacte Nacional Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat són algunes de les moltes fites en les quals el COCARMI ha fet una important contribució.

Però el camí és costerut i la llista de reivindicacions pendents continua sent llarga, com l’actualització de la cartera de serveis i del sistema de concertació dels mateixos, fórmules de finançament que donin estabilitat a llarg termini a les entitats, l’aprovació de la Llei Catalana d’Autonomia Personal i Vida Independent i del Decret d’Accessibilitat, garantir l’aplicació de la Llei d’educació inclusiva o l’efectiu compliment de la reserva del 2 per cent de llocs de treball a les persones amb discapacitat son algunes d’elles.

El Comitè, que començà amb set entitats fundadores, està actualment integrat per tretze federacions i associacions que representen les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial, trastorn mental o pluridiscapacitat. Aquestes entitats són  ACAPPSASOCIDECATCOCEMFE CatalunyaDINCAT-Plena Inclusió CatalunyaDown Catalunya, ECOMFederació Catalana d’AutismeFECETC, FEDER a CatalunyaFederació Salut Mental CatalunyaFESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

Publicades les beques 2023-2024, amb novetats per a estudiants amb discapacitat

Publicades les beques 2023-2024, amb novetats per a estudiants amb discapacitat

El Reial Decret 117/2023, de 21 de febrer, estableix els llindars de renda i patrimoni familiar, les quanties de les beques i ajuts per al curs 2023-2024, i modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, pel que fa al règim de les beques i ajuts personalitzats.

Els aspectes més destacats del Reial Decret són els següents:

Es fixen els llindars de renda i patrimoni familiar per al curs 2023-2024, que serveixen per determinar qui pot ser beneficiari de les beques i ajuts. Es mantenen els mateixos valors que l’any anterior.

Les quanties de les beques i ajuts per al curs 2023-2024 també es determinen en aquesta normativa. Es mantenen les mateixes quanties que l’any anterior per a la majoria de les beques i ajuts, amb algunes petites modificacions en algunes categories.

Es modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, pel que fa a l’obligació que tenen els estudiants beneficiaris de les beques i ajuts de mantenir una determinada mitjana acadèmica per a poder renovar-les. Així doncs, aquesta normativa estableix les condicions per a accedir a les beques i ajuts per al curs 2023-2024 i fixa les quanties que rebran els estudiants beneficiaris.

S’estableix una nova categoria de beca per a estudiants amb discapacitat, que inclou una ajuda addicional per a despeses relacionades amb la discapacitat o amb especial vulnerabilitat. Aquesta nova categoria s’anomena “Beca Plus” i té l’objectiu de garantir que les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats per accedir a l’educació superior que la resta d’estudiants.

La “Beca Plus” inclou una ajuda addicional que es destina a cobrir les despeses derivades de la discapacitat de l’estudiant, com ara l’adaptació de materials didàctics o la contractació d’assistents personals. Aquesta ajuda s’afegirà a les quanties de les beques que ja es concedien a aquest col·lectiu en les categories de beques per a estudiants amb necessitats educatives especials.

D’altra banda, el Reial Decret també manté les quanties de les beques i ajuts per a les persones amb especial vulnerabilitat, com ara les beques per a estudiants de famílies nombroses o monoparentals, les beques per a estudiants que hagin estat en situació d’acolliment o les beques per a estudiants que hagin patit violència de gènere. En aquest cas, les quanties són les mateixes que les de l’any anterior.

Etiqueta: Discapacitat