DISCAPACITAT, CRONICITAT I AUTONOMIA PERSONAL

L’Objectiu general d’aquest projecte consisteix en: Millorar l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència, a través del següents eixos:

– Elaboració de mapes dinàmics de cobertura de necessitats de les persones amb discapacitat.

– Recopilar, sistematitzar i fer accessibles les dades: conseqüències i principals necessitats de les persones amb discapacitat.

– Elaboracions de guies de recomanacions explícites que serveixin a les Administracions Públiques com a full de ruta per tal de garantir els drets de les persones amb discapacitat.

– Fer propostes d’acció a les entitats federades de conductes i hàbits saludables, amb especial atenció a les persones amb grans discapacitats i/o amb alt grau de dependència.

– Visibilitzar i difondre a les xarxes socials la situació de les persones amb discapacitat amb la publicació d’infografies específiques.

– Concienciar a la ciutadania sobre els drets de les persones amb discapacitat i la seva vinculació amb la Convenció Internacional de NNUU i l’Agenda 2030 amb un exposició itinerant per tot el territori.

Discapacitat, cronicitat i autonomia personal