Què fem

PLA INTEGRAL PER A LA DEFENSA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

COCEMFE Catalunya, d’acord amb COCEMFE Estatal i amb el Pla Estratègic 2019-2023, i coordinat des dels Serveis Centrals de COCEMFE, sistematitza la voluntat de generar la plena inclusió, cohesió i participació de totes les entitats de COCEMFE sobre els tres nivells: provincial, autonòmic i nacional.

 Arran d’això, COCEMFE Catalunya basa les seves directrius d’acord amb la representació, promoció i potenciació de l’impacte social i polític de tota la confederació, impulsant la transformació social de la nostra realitat més pròxima, en el nostre territori i amb totes les persones que atenen diàriament.

OFICINA TÉCNICA

Marketplace

ESMORZARS

ÀREA D’IGUALTAT

PROJECTE DE FISIOTERÀPIA

ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU

FORMULARI DE QUEIXES I DENÚNCIES

DISCAPACITAT, CRONICITAT I AUTONOMIA PERSONAL

FORMULARI INCIDÈNCIES BARCELONA ACCESSIBLE

Què fem