oficina técnica

L’equip de l’oficina tècnica ofereix el suport per a solucionar dubtes, assessorar en procediments econòmics, formular projectes i tramitar-los fins a complementar el seguiment i la seva corresponent justificació tècnica com a econòmica.

COCEMFE Catalunya gestiona, a través de la seva oficina tècnica, el procés de presentació de la convocatòria de subvenció del 0,7% de l’IRPF en l’àmbit de les polítiques socials, així com de la convocatòria del Plan de Prioridades de Fundació ONCE per a les seves entitats.

El departament de Suport associatiu de COCEMFE Catalunya, a través de la persona que ens destina COCEMFE Estatal, treballa per a cohesionar en totes les entitats de COCEMFE Catalunya, reforçar els vincles, establir contactes i fomentar activitats conjuntes per a la promoció i integració de les persones amb discapacitat física i orgànica.

A nivell operatiu, les tasques concretes que es desenvolupen des del projecte Suport Associatiu són les següents:

  • Assessorament i orientació a les entitats respecte a qualsevol matèria o qüestió.
  • Resolució de dubtes, demandes o qüestions que tinguin les entitats, així com d’altres institucions externes a COCEMFE Catalunya.
  • Reforç dels vincles entre les associacions, fundacions i entitats entre sí, a més d’entre aquestes entitats i COCEMFE Catalunya.
  • Fomentar el desenvolupament d’activitats de cohesió associativa i d’incidència política.

El departament de comunicació gestiona la web de COCEMFE Catalunya, així com les xarxes socials, proporciona el seguiment de la nostra organització i la nostra presència en diferents mitjans, en reunions amb càrrecs polítics i manifestos, entre d’altres, permet reforçar la incidència política i activar mecanismes de presència social.

Oficina técnica