ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU

COCEMFE Catalunya ve desenvolupant activitats i projectes per al suport de les seves entitats i per a la defensa i representativitat de les persones amb discapacitat física i orgànica en el territori, accions i programes dirigits no sols a les nostres entitats sinó al col·lectiu en general de la discapacitat i a tota la societat catalana.

La situació generada per la pandèmia del Covid-19,com ja vam explicar l’any passat va evidenciar la necessitat de millores en la gestió i la capacitat adaptativa del moviment associatiu a Catalunya. En aquest context, Cocemfe Catalunya no va restar aliè al seu entorn, i la gran part de les entitats que formen la Confederació,van sofrir en menor o major mesura les conseqüències de la pandèmia, tant respecte a la pròpia malaltia, com a la situació de confinament i les conseqüències socials que es van derivar.

 Les entitats de la Confederació es van veure afectades per l’adopció del teletreball i la realització d’activitats de manera virtual. Això va fer aflorar la necessitat d’enfortir el bon govern, la transparència institucional i el teixit associatiu de tota la Confederació, per a poder fer front als reptes que se’ns van presentar amb la major solvència possible.

Potenciar i reforçar els aspectes esmentats (bon govern, transparència, moviment associatiu) incidirà en una major i més eficient participació democràtica de totes les entitats i una comunicació més fluida i més eficient.

S’impulsen processos de millora en les activitats i les accions dirigides als usuaris de cada entitat. Per tant, el projecte d’enfortiment democràtic i de transparència de les associacions, té com a objectiu últim la millora en la prestació de serveis a les persones amb discapacitat i els seus familiars millorant la seva qualitat de vida. Amb el suport metodològic de l’experiència de COCEMFE estatal s’està fent un esforç per a enfortir la pròpia confederació Cocemfe Catalunya.

Enfortiment del teixit associatiu