àrea d’igualtat

1. Servei d’atenció per a dones amb discapacitat víctimes de violència masclista

Promovem cursos de formació per a l’equip tècnic de les entitats i per dones i nenes amb discapacitat, amb l’objectiu d’oferir alguns criteris bàsics per a l’orientació davant situacions de violència. També s’exposen els principis ètics bàsics del treball com la confidencialitat, el respecte i la decisió de cura compartida amb alguns exemples d’escolta i preguntes per la detecció de situacions de violència.

Fem “Jornades de Sensibilització i Prevenció sobre la violència masclista envers les dones amb discapacitat” i formacions específiques d’altres entitats.

Duem a terme accions de comunicació amb les entitats com ara els Esmorzars, reunions, i participem en grups de suport i difusió, buscant sensibilitzar a l’equip responsable en la presa de decisions de les entitats. També treballem la importància de la igualtat de gènere i l’eliminació d’estereotips en el desenvolupament de les seves activitats, amb la finalitat d’integrar la perspectiva de gènere en totes les seves rutines, programes i projectes. I promovem les bones pràctiques en igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats.

2. Treball en plans d’igualtat

Mantenim col·laboració amb les entitats mitjançant diàlegs i intercanvis d’idees, per a crear una “Guia de Diagnòstic” en format de qüestionari per a ser treballat amb les entitats amb l’objectiu de servir com a orientació i implementar una estratègia d’acció amb l’àrea d’Igualtat.

Amb base en el diagnòstic realitzat i la “Política d’Igualtat de Gènere” definida, serà possible procedir a l’elaboració d’un “Pla d’Igualtat” que contempli els col·lectius i quines accions desenvolupar, mantenint l’atenció a les situacions de discriminació en raó del gènere, així com els objectius, PCD, entitats, responsabilitats, recursos, indicadors d’acompliment i altres.

Àrea d’igualtat