POLÍTICA DE les PERSONES

Pla d’igualtat

La igualtat entre dones i homes és una línia de treball fonamental per a COCEMFE CATALUNYA i forma part del seu ferm compromís en la defensa de la igualtat i de contribuir al compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5 d’Igualtat de Gènere de l’Agenda 2030. Per això , compta amb un Pla d’igualtat que integra una sèrie de mesures adreçades a impulsar la igualtat de tracte i oportunitats efectiva entre dones i homes i eliminar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació que es pugui produir a l’organització per raó de sexe. A més, COCEMFE CATALUNYA disposa d’una àrea específica d’Igualtat i eines addicionals en la matèria, com ara un Manual de llenguatge inclusiu i un Protocol d’assetjament moral, sexual i per raó de sexe aplicable a tota la seva plantilla

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

COCEMFE CATALUNYA vetlla per la seguretat i la salut de totes les persones que formen part de la plantilla. Per això té contractades les quatre especialitats preventives (seguretat en treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut) amb l’empresa ASPY PREVENCIÓ, i disposa tant d’una política com d’un pla de prevenció, així com d’un protocol d’actuació específics a disposició del personal.

Pla de Diversitat

COCEMFE CATALUNYA té un ferm compromís per la diversitat. L’àmbit de la discapacitat física i orgànica es composa de persones de diferents cultures, extraccions socials, edat, etc. Com a entitat socialment responsable, activa i participativa, vetllem per la incorporació de persones de col·lectius vulnerables. 

El Pla de Diversitat ens encamina cap a la consecució dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): ODS 5 (Igualtat de gènere), ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic), ODS 10 (Reducció de les desigualtats) i ODS 17 (Aliances per a assolir objectius). I ens proporciona les eines per a la sensibilització en la pròpia entitat amb els principis d’igualtat d’oportunitats, respecte de la diversitat, i capacitat d’atracció i retenció del talent. 

És per això que disposem d’un Pla de diversitat acreditat per ECAS i PIMEC, que estem aplicant com a cultura corporativa. 

Coneix-nosModel de gestióPolítica de les persones