ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

ÒRGANS DE GOVERN:

ASSEMBLEA GENERAL

És el màxim òrgan de govern de COCEMFE Catalunya, i està integrat per representants de totes les FEDERACIONS membres de la Confederació i es reuneix, almenys, una vegada a l’any amb caràcter ordinari.

JUNTA DIRECTIVA

Triada per l’Assemblea, és l’òrgan executiu de COCEMFE Catalunya que dirigeix i aplica les línies generals d’actuació prèviament aprovades per l’Assemblea General.

Càrrec
Nom
Biografia
President Frederic Crespo Nomen Veure
Vicepresidenta Esther Carmen Jolonch Olaortua Veure
Secretaria  Montserrat Pallarès Parellada Veure
Tresorer Josep Lluís Gómez Cardona Veure
Vocal Emíilia Altarriba Alberch
Vocal Maria Pilar Lucas Plaza
Vocal Josep Ramón Luesma Pons
Vocal Carlos Lázaro González
Vocal David Pradal Garí Veure
Vocal Javier de Oña Sobrino Veure
Coneix-nosSobre cocemfe CatalunyaÒrgans de representació