Madrid, 24 de maig de 2023.-

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) i l’Associació CIDEQ (Programa TEI) han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per a promoure la millora de la convivència i la prevenció de la violència i l’assetjament escolar cap a estudiants amb discapacitat a través del suport a la implantació col·laborativa del Programa TEI en els centres educatius.

A la signatura del conveni han assistit el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, i el president d’Associació CIDEQ i coordinador general del Programa TEI, Andrés González Bellido. Segons ha assenyalat Queiruga després de la signatura de l’acord, “l’alumnat amb discapacitat es troba amb una àmplia i variada gamma de barreres en els entorns educatius i, a més, té un major risc de sofrir assetjament escolar precisament per la seva condició. Aquestes situacions afecten de manera negativa no sols en el seu rendiment acadèmic, sinó en el seu benestar emocional i la seva participació en condicions d’igualtat”.

Per això, Queiruga ha posat l’accent en “la importància que tindrà aquesta col·laboració per a defensar el dret a l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitat, amb especial incidència en la millora de la socialització i la convivència escolar, així com en la prevenció de l’assetjament escolar en els centres educatius”.

Per part seva, González ha posat de manifest que “la tutorització emocional entre iguals és una excel·lent estratègia per al desenvolupament d’una convivència positiva, on l’empatia, el respecte i el compromís són els pilars bàsics en els quals se sustenta”.

El Programa TEI és un projecte de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar. És institucional i implica a tota la comunitat educativa. S’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries. Es dirigeix a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica).

Aquest conveni té previst dur a terme projectes i activitats conjuntes amb la finalitat de promoure el dret a una educació inclusiva, de qualitat i en equitat, i amb això millorar el trànsit de l’alumnat amb discapacitat en el seu itinerari educatiu. En concret, es tracta d’actuacions conjuntes amb els centres educatius per a introduir el Programa TEI en els Plans de Millora de la Convivència Escolar i accions dirigides a incrementar el nombre de ciutats i municipis TEI.

Aquest programa és un dels projectes de major implantació a Espanya i un dels primers a nivell mundial, en el qual participen més de 1.800 centres educatius, més de 90.000 docents, més de 2.800.000 alumnes s’han format amb la metodologia i 40 localitats s’han sumat com a Ciutats TEI. Quanta també amb grups de treball de recerca de quatre universitats espanyoles.

A més, el conveni estableix el disseny i la impartició d’unitats formatives relacionades amb la discapacitat i la convivència escolar en els programes formatius TEI i té com a objectiu afavorir el coneixement dels drets, bon tracte i llenguatge inclusiu cap a les persones amb discapacitat, especialment en els entorns educatius i en els i les professionals que en ell intervinguin en el marc de les accions del programa.

Finalment, la col·laboració es podrà estendre a altres àmbits que suposin una millora de la convivència escolar i la prevenció de l’assetjament en els centres educatius cap al grup social de les persones amb discapacitat, així com desenvolupar projectes per a potenciar la inclusió, sensibilització, formació i intervenció sobre convivència, prevenció de violència i assetjament escolar entre el Moviment Associatiu de COCEMFE en l’àmbit educatiu, esportiu i social.

Aquest conveni forma part de les accions realitzades per COCEMFE i el seu Moviment Associatiu en línia amb el ODS 4 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, referit a una educació de qualitat, encaminades a promoure l’educació inclusiva a través de diferents projectes i iniciatives que proporcionen suport a estudiants amb discapacitat, formació al professorat, cessió de productes de suport i adaptacions personalitzades dels mateixos i recerca i difusió de metodologies educatives inclusives.

Sense categoriaCOCEMFE i l’Associació CIDEQ (Programa TEI) col·laboraran en la prevenció de l’assetjament escolar a l’alumnat amb discapacitat