COCEMFE CATALUNYA ha obtingut el Certificat de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015, emès per l’empresa certificadora Applus.

La ISO 9001:2015 és la norma reconeguda a nivell internacional per a Sistemes de Gestió de Qualitat, i la més utilitzada en tot el món. Aquesta norma ofereix un marc de treball i un conjunt de principis per assegurar un sistema de gestió que permeti desenvolupar processos efectius i doni com a resultat uns serveis eficaços de manera prolongada. Amb aquest certificat es demostra de manera objectiva que la nostra entitat posa un empeny i un esforç per aconseguir que els serveis que oferim a les parts interessades siguin de qualitat contrastada.

Per aconseguir la certificació, COCEMFE CATALUNYA va iniciar un procés de transformació que implicava la definició i aplicació de processos de les tasques habituals, en base a uns indicadors que permeten un seguiment i avaluació conforme a uns estàndards de qualitat i una gestió documental que reculli i verifiqui que la feina feta és adequada per l’assoliment d’objectius, i permeti corregir desviacions i disconformitats detectades.

Finalment, després d’una auditoria interna i una altra externa, amb moltes hores de dedicació, rebem aquest segell de Qualitat amb la satisfacció d’haver implementat un Sistema de Gestió que marcarà la manera de treballar en el futur, i que permetrà aconseguir els objectius establerts en el Pla Estratègic de la Confederació.

Gràcies a tots i totes els que han fet possible aquest assoliment. Continuem treballant amb la mateixa dedicació per oferir serveis de la màxima qualitat.

 

 

 

Sense categoriaCOCEMFE CATALUNYA obté el Certificat ISO 9001 de Gestió de Qualitat