UN GRAN PACTE PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A CATALUNYA

El Consell de l’Advocacia Catalana va signar el passat 26 de maig un conveni de col·laboració amb la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Catalunya (Cocemfe), el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) i la Federació d’Entitats de Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Catalunya (Dincat) amb l’objectiu d’eliminar les barreres que encara existeixen per a les persones amb discapacitat aconseguir l’accessibilitat física a lesa l’hora d’accedir a la justícia. 

L’article 13 de la Convenció consagra el dret a l’accés a la justícia, i per aconseguir aquest objectiu es crea una comissió de treball per impulsar la formació del operadors, aconseguir l’accessibilitat física a lesinstal·lacions judicials, i promoure campanyes de conscienciació entre les entitats i la ciutadania en el seu conjunt. 

Una menció específica mereix la tasca d’implementació de la figura de la persona “facilitadora” de justícia, des de la vessant processal i notarial, que té la funció d’informar i ajudar les persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament i acompanyar les seves famílies en els processos policials i judicials, així com en la preparació del suports notarials.

Sense categoriaUn gran pacte