COCEMFE Catalunya proposa cinc millores per a la Prestació Ortoprotèsica

COCEMFE Catalunya proposa cinc millores per a la Prestació Ortoprotèsica

Barcelona, 3 de maig de 2023.-

Amb motiu del Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, que se celebra avui, 3 de maig, COCEMFE Catalunya, al costat del Moviment Associatiu de COCEMFE, impulsen la campanya #NoSomosMáquinas per a demanar al sistema de salut espanyol cinc millores en la Prestació Ortoprotèsica i complir amb aquest Tractat: Humanitat, diversitat, innovació, consens i equitat.

El sistema sanitari públic espanyol, a través de la Prestació Ortoprotèsica (o Catàleg Ortoprotèsic) proporciona l’accés als productes i tecnologies de suport que les persones amb discapacitat física i orgànica necessiten per a poder portar una vida independent: implants, pròtesis, cadires de rodes, productes d’higiene i moltes altres eines per a poder portar un dia a dia com el de qualsevol. És un dret profundament consolidat en les lleis espanyoles, alineat amb la Convenció de l’ONU que a Espanya va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, comprometent-se automàticament a complir els seus objectius.

La discapacitat no és una cosa inherent a les persones, sinó producte de la seva interacció amb l’entorn, tal com recull aquest tractat, el qual obliga a Espanya a facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat en la forma i en el moment que desitgin; a facilitar l’accés a tecnologies de suport, dispositius tècnics i ajudes per a la mobilitat de qualitat; i a proporcionar els serveis de salut que necessitin les persones específicament a conseqüència de la seva discapacitat.

Per això, COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE volen mostrar a través de la campanya #NoSomosMáquinas les peces i ajustos que encara requereix la Prestació Ortoprotèsica a Espanya per a respondre a les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica: Humanitat, diversitat, innovació, consens i equitat.

“Malgrat que les tecnologies i productes de suport actuen com a eines d’acció positiva que a les persones amb discapacitat ens permeten exercir el nostre dret a participar plenament en tots els aspectes de la vida, viure de manera independent i estar incloses en la comunitat, al nostre país encara existeix una gran inequitat territorial, amb comunitats autònomes que no han actualitzat els seus catàlegs”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, destacant que també existeixen productes de prevenció, d’higiene i de promoció de la salut que encara no cobreix del tot la Prestació Ortoprotèsica malgrat ser imprescindibles per a moltes persones”.

En aquest sentit, COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE reivindiquen una Prestació Ortoprotèsica més orientada a persones i major empatia a qui elabora, renova i gestiona el Catàleg Ortoprotèsic.

D’igual manera, l’entitat aposta per incorporar la diversitat en el sentit de concebre la discapacitat com alguna cosa que acompanya a les persones mentre cobreixen cicles vitals, cadascú amb les seves circumstàncies. Per això, és necessari que es presti especial atenció als canvis en la infància i que es revisin amb major cuidat els temps de renovació dels productes. Per a això, és fonamental disposar d’una Prestació Ortoprotèsica més individualitzada, en la qual es consideri la situació real de les persones, no sols el motiu de la seva discapacitat.

“Necessitem productes i tecnologies de suport innovadors que ens garanteixin una participació social en igualtat de condicions”, apunta Queiruga reclamant “una Prestació Ortoprotèsica més actualitzada i l’accés a productes de màxima qualitat i última generació”.

D’altra banda, l’accés als productes i tecnologies continua sent un procés opac i farragós, influït per desajustaments entre administracions i processos mal dissenyats que augmenten exponencialment la vulnerabilitat de les persones. En aquest sentit, l’entitat aposta per impulsar el diàleg entre tots els agents implicats, sobretot entre les administracions i COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE.

Finalment, el Moviment Associatiu de la discapacitat física i orgànica a Espanya aposta per l’equitat aconseguint una prestació més justa, que inclogui una revisió de l’import màxim de finançament en tots els productes i en tot el territori nacional.

La campanya #NoSomosMáquinas ha estat finançada a través de les subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social de la convocatòria del 0,7 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Documentació addicional:

Web: www.cocemfe.es/NoSomosMaquinas

Informe: Catálogo ortoprotésico en España

COCEMFE demana una coordinació efectiva entre serveis socials i els serveis sanitaris d’Espanya

COCEMFE demana una coordinació efectiva entre serveis socials i els serveis sanitaris d’Espanya

Nota de premsa

COCEMFE demana una coordinació efectiva entre serveis socials i els serveis sanitaris d’Espanya

  • Amb motiu del Dia de l’Amor, COCEMFE reivindica una coordinació sociosanitària real i fer un canvi de model, amb la persona en el centre de l’atenció sanitària i social
  • El mes de novembre passat, COCEMFE i el seu Moviment Associatiu van casar de manera simbòlica i en un esdeveniment en línia als serveis socials i sanitaris per a mostrar com hauria de ser la seva coordinació en tot el país
  • Per a les persones amb discapacitat i malalties cròniques, la falta de coordinació sociosanitària es tradueix en una reculada en el seu estat de salut que, en molts casos, és irreversible o molt difícil de recuperar

(Barcelona, 13 de febrer de 2023)

Amb motiu del Dia de l’Amor, que se celebra el 14 de febrer, la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) reivindica una coordinació efectiva entre els serveis socials i els serveis sanitaris d’Espanya que proporcioni una atenció adequada a les persones amb discapacitat física i orgànica.

Amb aquesta intenció, COCEMFE va celebrar el passat 30 de novembre unes noces simbòliques entre els serveis socials ‘Soci’ i sanitaris ‘Sani’ per a mostrar com hauria de ser la coordinació real de tots dos sistemes a Espanya, ja que la falta de serveis sociosanitaris coordinats produeix un impacte negatiu en la salut i la qualitat de vida de les persones.

“La falta de coordinació entre els serveis socials i sanitaris a Espanya és una demanda històrica de les entitats de persones amb discapacitat des de fa dècades”, afirma el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, qui lamenta que “malgrat que és un aspecte que s’ha debatut de manera constant i fins i tot s’han dut a terme experiències pilot i creat normativa sobre aquest tema, encara és una necessitat urgent fer un canvi de model, amb la persona en el centre de l’atenció sanitària i social”.

Per a les persones amb discapacitat i malalties cròniques, la falta de coordinació sociosanitària es tradueix en un empitjorament del seu estat de salut que, en molts casos, és irreversible o molt difícil de recuperar.

Per això, COCEMFE reivindica enfortir tots dos sistemes per a poder apostar per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i malalties cròniques i per la prevenció de situacions de dependència, així com el reforç dels recursos, els mecanismes i la cartera de serveis de tots dos sistemes; i fins i tot del sistema educatiu i que puguin ser compatibles entre si.

Les propostes de COCEMFE i el seu Moviment Associatiu estan recollides en un Decàleg de la coordinació sociosanitària que inclou les deu claus imprescindibles per a conformar un espai sòcio-sanitari inclusiu, que permeti garantir a les persones amb discapacitat el ple accés i ús dels serveis de salut i socials, en igualtat de condicions i sense discriminacions de cap mena.

Per a aconseguir aquest canvi de model, COCEMFE i el seu Moviment Associatiu proposen accions en tots dos sistemes, com l’impuls de la desinstitucionalització, l’assistència personal, la recerca en salut, l’abordatge multidisciplinari i l’accés a tractaments i productes sanitaris, entre altres. L’accessibilitat universal en tots els recursos socials i sanitaris i el desenvolupament de mecanismes i estructures efectives de coordinació en tots els territoris, resulten també elements prioritaris per fer realitat aquest canvi.

Finalment, COCEMFE i el seu Moviment Associatiu reclamen un canvi profund del sistema d’atenció on es vetlli pel compliment del desenvolupament normatiu existent, alhora que es promogui una legislació assumible per totes les administracions i es reforcin els sistemes social i sanitari, així com les estructures i eines de coordinació.

 

Cocemfe mostra a la societat com referir-se a les persones amb discapacitat

Cocemfe mostra a la societat com referir-se a les persones amb discapacitat

COCEMFE ha publicat un Manual de Llenguatge Inclusiu per oferir a la societat unes pautes per l’ús d’un llenguatge correcte, respectuós i consensuat sobre discapacitat. “Conèixer i fer servir un llenguatge que les persones amb discapacitat escollim és un pas previ necessari per adoptar conductes i comportaments inclusius amb el nostre grup social, normalitzar la discapacitat i tractar-nos amb naturalitat“, afirma el president de COCEMFE, Anxo Queiruga.

“Per sobre de tot som persones, amb molts i diferents atributs, entre ells tenir discapacitat”, afirma Queiruga. “No som discapacitats, ni disminuïts, ni minusvàlids, no tenim diversitat funcional, ni capacitats diferents i no som superherois o superheroïnes, som persones amb discapacitat”, aclareix el president de l’organització.

Les persones tampoc sofrim o patim una discapacitat, ni som víctimes d’ella“, remarca el president de COCEMFE, aclarint que “el que patim les persones amb discapacitat és la discriminació quan estem en un entorn amb barreres o no disposem del recolzament adequat que respongui a les nostres necessitats”.

“El fet que tota la societat adoptem un llenguatge inclusiu per a referir-nos a les persones amb discapacitat és fonamental per garantir la nostra inclusió i participació activa en la societat”, destaca el president de COCEMFE, qui recalca que “el llenguatge és molt important, ja que és capaç d’incloure en una societat, però també de discriminar i de perpetuar estereotips i falses creences sobre el nostre grup social”.

En aquest sentit, el Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE pretén transformar els estereotips existents en percepcions realistes i que contribueixin a promoure una imatge inclusiva de les persones d’aquest grup social.

A més, aquest manual inclou una nova definició de la discapacitat física i de la discapacitat orgànica i incorpora un apartat sobre llenguatge no sexista amb l’objectiu d’avançar en la igualtat entre homes i dones incloent en el llenguatge i en les imatges un tracte igualitari i respectuós vers totes les persones.

De la mateixa manera, aquest document aposta per un llenguatge inclusiu també en els continguts audiovisuals, dissenys gràfics, videojocs i qualsevol altra representació visual o artística. L’apartat de llenguatge visual inclusiu pretén contribuir a una creació de continguts que mostrin a aquest grup social de forma realista i en totes les vessants de la vida, donant protagonisme a la seva participació social i una actitud activa.

Per tot això, COCEMFE anima a fer servir aquest document a totes les organitzacions de persones amb discapacitat i del Tercer Sector, a mitjans de comunicació, creadors o creadores de continguts gràfics i audiovisuals, col·laboradors o col·laboradores i qualsevol persona que tingui dubtes sobre com referir-se a les persones amb discapacitat.

El Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE es va publicar l’any 2018, i es va realitzar durant aquell any una profunda revisió dels seus continguts amb la participació del moviment associatiu de les persones amb discapacitat física i orgànica. La reedició d’aquest manual de llenguatge inclusiu s’ha finançat a través de les subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social de la convocatòria del 0,7% del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Accediu al Manual de lenguaje inclusivo de COCEMFE fent click aquí

Llegir Manual de lenguaje inclusivo

Etiqueta: COCEMFE