COCEMFE espera que la nova normativa sobre accessibilitat recuperi l’espai públic per a totes les persones . Espanya compta amb una actualització de la normativa sobre accessibilitat i no discriminació en els espais públics urbanitzats que entrarà en vigor al gener de 2022. COCEMFE espera que suposi un punt d’inflexió en l’exercici de drets de les persones amb discapacitat i que s’estableixin mecanismes de seguiment per al seu compliment.

Llegir més

Sense categoriaNormativa sobre Accessibilitat