Des de COCEMFE Catalunya, ens adherim plenament al Manifest 25N fet públic avui per CEMUDIS (Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat). Fem nostres les seves afirmacions i les reivindicacions indicades, reclamant amb urgència la posta en pràctica de les mesures oportunes per prevenir i condemnar amb contundència qualsevol forma de violència contra les dones i, més concretament, contra les dones i nenes amb discapacitat.

Manifest 25N

Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

Sense consentiment hi ha agressió

 (Madrid, 25 de novembre de 2023)

Un any més, el 25 de novembre ens reuneix per a reivindicar un món lliure de violència masclista. Ho fem perquè milers de dones i nenes s’enfronten cada dia a situacions de violència en totes les seves modalitats. Per això, continuarem reclamant davant de les autoritats i la societat en general, fins que totes les dones, sense excepció, puguem viure lliures i sense por.

A Espanya, l’any 2023, han estat assassinades 52 dones per violència de gènere a les mans de les seves parelles o ex parelles. Si observem les estadístiques des de 2003, any en què van començar a registrar-se oficialment, el número ascendeix a 1.237 dones assassinades. A més, des de l’inici de la nova estadística de feminicidis en la qual es computen tots aquells que tinguin un component de gènere per part de la parella o ex parella, altres 47 dones van ser assassinades. Per totes elles és que cada 25N continuem exigint: N’hi ha prou de violència masclista!

En aquesta ocasió, volem fer èmfasi en un aspecte crucial per a la construcció d’una societat sense violència: el consentiment. Perquè per a participar en les activitats de qualsevol esfera de la vida, incloent-hi les relacions sexuals, ha d’existir un acord lliure, informat i sense coerció. No ens cansarem de repetir-ho: Sense consentiment hi ha agressió.

Consentir és una acció que es pren lliurement, sense pressions o manipulacions. El consentiment mai ha de donar-se per descomptat per comportaments anteriors, el context en el qual ens trobem o la roba que utilitzem. A més, és convenient remarcar que és reversible, per la qual cosa tenim dret a dir “no” en qualsevol moment.

Des de la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) reivindiquem la necessitat de garantir una educació sexual amb perspectiva de gènere i adaptada a les necessitats de totes les persones, que posi el focus en el consentiment, ressaltant la importància de respectar tant les decisions pròpies com les de les altres persones. Conèixer el significat del consentiment des d’una primerenca edat, pot prevenir futures agressions sexuals.

El context en el qual vivim, marcat per avenços significatius en la intel·ligència artificial (IA), presenta nous desafiaments en la lluita contra la violència sexual i la vulneració del consentiment. Els algoritmes d’IA estan sent utilitzats per a crear i difondre imatges o vídeos falsos que semblen representar a persones reals involucrades en activitats sexuals. A més, els sistemes de bot impulsats per IA (robots de conversa en línia) poden ser utilitzats per a atreure i manipular a persones vulnerables, envaint la seva privacitat i agredint sexualment en última instància.

Tenint en compte el ràpid avanç d’aquesta mena de tecnologies, urgeix crear un marc legislatiu sòlid per a oferir garanties de protecció a les persones usuàries i responsabilitzar als qui utilitzen la IA per a cometre agressions sexuals. D’altra banda, és fonamental que es brindi formació actualitzada als equips professionals on es contemplin els nous riscos de l’era digital.

La violència sexual exercida contra les dones i nenes amb discapacitat és una de les formes de violència més invisibles i desconegudes, entre altres raons, perquè socialment se’ns veu com a passives, infantilitzades i dependents de les cures d’altres persones. No obstant això, la veritat és que tenim quatre vegades més risc de viure violència sexual que la resta de les dones i, a Espanya, el 12,8% de dones amb discapacitat ha viscut assetjament sexual per part d’un familiar home.

L’estigma i els conceptes erronis sobre la discapacitat i la sexualitat poden tenir un profund impacte negatiu, entre altres coses, perquè a moltes dones amb discapacitat se’ls nega el dret a la llibertat sexual o l’accés a informació de qualitat sobre la salut sexual i reproductiva. Si això succeeix, les possibilitats d’estar exposades a situacions de violència sexual augmenten.

L’entorn familiar i social de les dones amb discapacitat ha d’allunyar-se de la infantilització i la sobreprotecció, respectant la condició d’éssers sexuats inherent a totes les persones; perque negar la nostra sexualitat i salut sexual és, en sí mateix, un acte de violència.

Des de CEMUDIS continuarem treballant incansablement per a erradicar qualsevol forma de violència contra les dones i per a consolidar el consentiment com un principi universal i innegociable. Per tot l’anterior, CEMUDIS i totes les entitats confederades, reclamem les següents mesures urgents:

  • Que es brindi formació i sensibilització específica sobre discapacitat per a tot l’equip professional implicat en el procés de protecció i denúncia.
  • Que es creï un protocol d’atenció integral a les dones amb discapacitat que hagin viscut situacions de violència en totes les seves manifestacions, amb l’objectiu de prevenir, detectar, atendre i reparar el mal.
  • Que es realitzin campanyes de conscienciació dirigides a tota la població, orientades a consolidar el consentiment com un principi universal i innegociable.
  • Que s’enforteixi el marc legislatiu en matèria de ciberseguretat i es crein lleis actualitzades que contemplin la violència sexual mitjançant eines d’intel·ligència artificial, brindant particular atenció a usuàries de major vulnerabilitat, com poden ser dones i nenes amb discapacitat.
  • Que es garanteixi el dret a la salut sexual, entesa com un estat de benestar físic, mental i social que comprèn la possibilitat de gaudir experiències sexuals sense discriminació, violència o perjudicis.
  • Que es garanteixi l’accés a la informació i recursos disponibles en matèria de prevenció de violència cap a les dones, utilitzant un llenguatge accessible i eliminant qualsevol barrera.
  • Que s’incloguin indicadors en tots els estudis i estadístiques que es posin en marxa que permetin donar a conèixer la situació de les dones i nenes amb discapacitat que s’enfronten a situacions de violència en totes les seves modalitats.

 

N’hi ha prou de VIOLÈNCIA MASCLISTA!

SENSE CONSENTIMENT HI HA AGRESSIÓ

#25N #Fartes #S’haacabat

Sense categoriaManifest de CEMUDIS del 25N al qual s’adhereix COCEMFE Catalunya