El passat 16 de juliol s’ha publicat al DOGC núm 8459 la Resolució EMT/2202/2021, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2021vinculada a l’Ordre TSF/65/2018

Sense categoriaContractació