COCEMFE ha publicat un Manual de Llenguatge Inclusiu per oferir a la societat unes pautes per l’ús d’un llenguatge correcte, respectuós i consensuat sobre discapacitat. “Conèixer i fer servir un llenguatge que les persones amb discapacitat escollim és un pas previ necessari per adoptar conductes i comportaments inclusius amb el nostre grup social, normalitzar la discapacitat i tractar-nos amb naturalitat“, afirma el president de COCEMFE, Anxo Queiruga.

“Per sobre de tot som persones, amb molts i diferents atributs, entre ells tenir discapacitat”, afirma Queiruga. “No som discapacitats, ni disminuïts, ni minusvàlids, no tenim diversitat funcional, ni capacitats diferents i no som superherois o superheroïnes, som persones amb discapacitat”, aclareix el president de l’organització.

Les persones tampoc sofrim o patim una discapacitat, ni som víctimes d’ella“, remarca el president de COCEMFE, aclarint que “el que patim les persones amb discapacitat és la discriminació quan estem en un entorn amb barreres o no disposem del recolzament adequat que respongui a les nostres necessitats”.

“El fet que tota la societat adoptem un llenguatge inclusiu per a referir-nos a les persones amb discapacitat és fonamental per garantir la nostra inclusió i participació activa en la societat”, destaca el president de COCEMFE, qui recalca que “el llenguatge és molt important, ja que és capaç d’incloure en una societat, però també de discriminar i de perpetuar estereotips i falses creences sobre el nostre grup social”.

En aquest sentit, el Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE pretén transformar els estereotips existents en percepcions realistes i que contribueixin a promoure una imatge inclusiva de les persones d’aquest grup social.

A més, aquest manual inclou una nova definició de la discapacitat física i de la discapacitat orgànica i incorpora un apartat sobre llenguatge no sexista amb l’objectiu d’avançar en la igualtat entre homes i dones incloent en el llenguatge i en les imatges un tracte igualitari i respectuós vers totes les persones.

De la mateixa manera, aquest document aposta per un llenguatge inclusiu també en els continguts audiovisuals, dissenys gràfics, videojocs i qualsevol altra representació visual o artística. L’apartat de llenguatge visual inclusiu pretén contribuir a una creació de continguts que mostrin a aquest grup social de forma realista i en totes les vessants de la vida, donant protagonisme a la seva participació social i una actitud activa.

Per tot això, COCEMFE anima a fer servir aquest document a totes les organitzacions de persones amb discapacitat i del Tercer Sector, a mitjans de comunicació, creadors o creadores de continguts gràfics i audiovisuals, col·laboradors o col·laboradores i qualsevol persona que tingui dubtes sobre com referir-se a les persones amb discapacitat.

El Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE es va publicar l’any 2018, i es va realitzar durant aquell any una profunda revisió dels seus continguts amb la participació del moviment associatiu de les persones amb discapacitat física i orgànica. La reedició d’aquest manual de llenguatge inclusiu s’ha finançat a través de les subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social de la convocatòria del 0,7% del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Accediu al Manual de lenguaje inclusivo de COCEMFE fent click aquí

Llegir Manual de lenguaje inclusivo

Sense categoriaCocemfe mostra a la societat com referir-se a les persones amb discapacitat