Com a part del nostre ferm compromís en la defensa de la igualtat de les dones amb discapacitat, des de COCEMFE CATALUNYA ens adherim al manifest realitzat per la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS), amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra demà, 8 de març.

Manifest 8M
Dia Internacional de la Dona
Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures”. Rosa de Luxemburg.

(Madrid, 8 de març de 2023)

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ens reuneix cada any per a reflexionar sobre el rol fonamental de les dones en els diferents àmbits de la vida i commemorar la lluita per un món més just i igualitari.
Malgrat els avanços aconseguits en matèria de drets en els últims temps, les nenes i dones amb discapacitat ens continuem enfrontant diàriament a situacions de violència, desigualtat i capacitisme. Per això, aquesta data ha de servir també per a exigir davant els poders públics i la societat en el seu conjunt, un canvi real enfront de les injustícies socials. En aquest 8M reivindiquem: Tots els drets, per a totes les dones.

Un dels principis de la Convenció Internacional de Persones amb Discapacitat és que les dones i nenes amb discapacitat gaudeixen de tots els drets humans en igualtat de condicions amb les altres persones; tanmateix, la realitat dista molt d’això, ja que els nostres drets fonamentals es veuen vulnerats cada dia de manera directa o indirecta per part d’altres persones, organitzacions, empreses o administracions públiques.

En la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) creiem que la base d’un canvi cap a una societat justa i equitativa, en la qual puguem gaudir plenament dels nostres drets, ha de venir de la mà d’una educació en igualtat i diversitat. Per això, per a garantir les mateixes oportunitats, és necessària una proposta metodològica d’educació amb perspectiva de gènere, amb tots els recursos i suports que siguin necessaris, adequats a les característiques de cada persona. La nova llei ‘LOMLOE’ aposta per una educació inclusiva, però encara queda molt per fer. Entre altres coses, falten recursos humans i és necessari que continuem lluitant perquè les dones i nenes amb discapacitat estiguin incloses realment en el sistema educatiu.

De la mateixa manera, en CEMUDIS fomentem els valors d’autonomia i independència personal, que permetin el ple desenvolupament dels projectes de vida de les dones amb discapacitat. Per a aconseguir-ho, una eina fonamental és l’accés a la feina en condicions dignes i igualitàries. La veritat és que, segons el nostre Informe Social i Laboral, les dones amb discapacitat presenten les pitjors xifres en totes les variables relacionades amb ocupació, no sols respecte als homes amb discapacitat sinó també respecte a les persones sense discapacitat en edat laboral.

En matèria d’accessibilitat, no podem oblidar les barreres a les quals s’enfronten les dones amb discapacitat, principalment aquelles amb mobilitat reduïda o amb major necessitat de suports, a l’hora d’accedir a transports, serveis o atenció sociosanitària. És indispensable garantir l’accessibilitat universal, el disseny per a totes les persones i els ajustaments raonables en els centres de salut. Per aquesta raó CEMUDIS va llançar una Guia d’Actuació que aborda, entre altres coses, estratègies per a la intervenció en atenció primària i hospitalària, accessibilitat universal, llenguatge inclusiu, així com serveis de suport que contribueixin a la capacitació de l’equip de professionals de la salut, per a facilitar la prevenció i/o la detecció de situacions de violència.

A Espanya, l’any 2022 van ser assassinades 49 dones per violència de gènere a les mans de les seves parelles o ex-parelles; i altres 8 dones en el que portem de 2023. Des de CEMUDIS condemnem enèrgicament aquests assassinats i reclamem a les administracions mesures específiques dirigides a incrementar la protecció i la prevenció, perquè totes les dones i nenes amb i sense discapacitat deixin d’estar exposades a qualsevol tipus de violència. Ens volem vives, lliures i propietàries dels nostres projectes de vida.

Finalment, cal ressaltar que l’educació sexual ens concerneix a totes les persones i que ha de ser adaptada a les necessitats de cadascuna de nosaltres. Moltes vegades, la sobreprotecció o infantilització de les dones amb discapacitat provoca que no rebem cap mena d’informació sobre aquest tema. Però cal posar l’accent en la importància de conèixer els drets sexuals i reproductius per a permetre’ns prendre decisions lliures i segures.

Per a aconseguir un món veritablement just, on totes les dones gaudeixin d’igualtat de tracte i oportunitats, és necessari continuar sembrant sororitat. Per això, des de CEMUDIS apostem per l’associacionisme, amb la intenció de conjuminar forces per a lluitar contra les injustícies. És crucial continuar teixint aliances per a canviar la realitat en la qual vivim.

Per tot això, CEMUDIS i totes les entitats confederades, exigim:
• Que es garanteixin tots els drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i nenes amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres persones, des del model de la igualtat inclusiva.
• Que es promogui un sistema educatiu basat en la coeducació que consolidi la igualtat d’oportunitats, la corresponsabilitat i la inclusió social de totes les dones.
• Que s’asseguri l’equitat en l’accés i manteniment d’ocupació per a les dones amb discapacitat en les seves diferents tipologies, tant per compte aliena, com en modalitat d’autoocupació i emprenedoria individual o col·lectiu.
• Que es promoguin mesures encaminades al fet que les dones amb discapacitat puguin accedir a llocs de responsabilitat en l’entorn laboral.
• Que el principi d’igual remuneració sigui plenament efectiu, sense que la discapacitat o el gènere puguin ser causes que justifiquin un tracte discriminatori.
• Que s’avali l’accessibilitat universal, així com els ajustaments raonables, perquè les dones i nenes amb discapacitat puguin viure de manera independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida.
• Que sigui efectiva una atenció integral en l’àmbit sanitari, facilitant la prevenció, l’abordatge i/o la detecció de situacions de violència.
• Que es brindi formació especialitzada als equips sociosanitaris perquè siguin coneixedors dels processos d’intervenció amb dones i nenes amb discapacitat, en els quals s’impulsi el benestar i l’autonomia personal.
• Que es garanteixi el dret a la salut sexual, entesa com un estat de benestar físic, mental i social que comprèn la possibilitat de gaudir experiències sexuals sense discriminació, violència o perjudicis.
• Que es realitzin campanyes de conscienciació adreçades a tota la població, orientades a erradicar els estereotips de gènere i les creences que sustenten les violències sexuals.
• Que s’incloguin indicadors en tots els estudis i estadístiques per a donar a conèixer la situació de les dones i nenes amb discapacitat que s’enfronten a situacions de violència en totes les seves modalitats.

#8M
#TodosLosDerechos #TodasLasMujeres #TotsElsDrets #TotesLesDones

Sense categoriaCOCEMFE CATALUNYA s’adhereix al manifest de la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) amb motiu del Dia Internacional de les Dones, 8 de març