Barcelona, 21 d’octubre de 2022

Cocemfe Catalunya, com part del Moviment Associatiu de COCEMFE, s’uneix al malestar manifestat per aquesta Confederació davant la retallada que aplicarà el Govern en el finançament dels projectes de 2023 de les ONG de discapacitat previst en la resolució de la convocatòria de subvencions del tram estatal del 0,7.

El president de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, ha explicat que “davant la reducció que s’ha produït en la recaptació de la que provenen els fons per aquestes subvencions, des de COCEMFE i el nostre Moviment Associatiu entenem la impossibilitat de sostenir les xifres d’altres anys, però no que la retallada no sigui equitativa i que només afecti a les organitzacions de persones amb discapacitat per segon any consecutiu”.

“Les retallades en finançament que el Govern aplicarà en 2023 a les entitats de discapacitat posaran en greu risc els projectes desenvolupats per les diferents entitats i ONG”, ha destacat Queiruga, alertant de “la desaparició de les organitzacions de discapacitat física i orgànica d’àmbit estatal si aquestes retallades es duen a terme i no es prenen mesures per garantir un finançament estable”.

Segons COCEMFE i COCEMFE CATALUNYA, els problemes que aquestes retallades poden generar en la població més vulnerable i, en concret, en les persones amb discapacitat física i orgànica, es veuran accentuats davant la situació econòmica actual que està impactant de forma més severa sobre les persones amb discapacitat, i que s’afegirà a la destrucció de llocs de treball a COCEMFE i al seu Moviment Associatiu.

“Els projectes i serveis que desenvolupem les entitats són l’única eina que tenen moltes persones per impedir que impacti de ple sobre elles la crisi econòmica i social que arrosseguem de la pandèmia de la COVID-19, que s’està accentuant des de fe més d’un any amb la inflació i davant d’un futur incert de possible recessió que per experiència sabem que sempre afecta en més gran mesura en el nostre grup social”, ha recordat el president de COCEMFE nacional.

Des de COCEMFE CATALUNYA i COCEMFE nacional tampoc s’entén aquesta decisió sense una alternativa que atengui les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica que són únicament prestades per les organitzacions i, a més a més, que s’adopti el mateix any en que s’ha publicat la darrera Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i Situacions de Dependència en la que s’evidencia un augment del número de persones amb discapacitat a Espanya de 530.000 persones, fins arribar a 4,3 milions de persones a Espanya en edat laboral.

“Gràcies a la nostra feina més de 2,5 milions de persones amb discapacitat física i orgànica i les seves famílies a Espanya ara també compten i tenen oportunitats i, encara que s’hagin aconseguit moltes fites, encara queda molt fins a viure en una societat plenament inclusiva”, ha afirmat Queiruga.

Més de 1.430.500 persones es beneficiaran de les activitats realitzades l’any passat per COCEMFE i les seves 92 entitats, adreçades a la promoció del desenvolupament educatiu i professional, la cohesió social, la coordinació sòcio-sanitària, l’accessibilitat i vida independent, la innovació social, la investigació en discapacitats, el voluntariat, l’enfortiment associatiu, la comunicació i la incidència social, la igualtat de les dones amb discapacitat i la cooperació per al desenvolupament.

“La nostra tasca no es pot aturar i l’aposta per la inclusió de les persones amb discapacitat no es ajornable, hem de ser una prioritat per al Govern i recolzar-nos per seguir construint una societat en la qual ningú no quedi enrere i compleixi amb els seus compromisos internacionals, com són el Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 o la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides”, ha insistit Queiruga.

En aquest sentit, COCEMFE CATALUNYA i COCEMFE nacional sol·liciten al Govern que trobi una solució que redueixi o eviti aquesta retallada i que permeti impulsar l’acció social imprescindible de duen a terme les organitzacions de persones amb discapacitat física i orgànica mitjançant iniciatives adreçades a l’enfortiment de les seves entitats com organismes de representació de les persones amb discapacitat, la millora de la qualitat de vida d’aquest grup social i la defensa de l’exercici de tots els seus drets.

Sense categoriaCOCEMFE Catalunya reclama al Govern que no apliqui retallades a les ONG de discapacitat en 2023