Barcelona, 3 de maig de 2023.-

Amb motiu del Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, que se celebra avui, 3 de maig, COCEMFE Catalunya, al costat del Moviment Associatiu de COCEMFE, impulsen la campanya #NoSomosMáquinas per a demanar al sistema de salut espanyol cinc millores en la Prestació Ortoprotèsica i complir amb aquest Tractat: Humanitat, diversitat, innovació, consens i equitat.

El sistema sanitari públic espanyol, a través de la Prestació Ortoprotèsica (o Catàleg Ortoprotèsic) proporciona l’accés als productes i tecnologies de suport que les persones amb discapacitat física i orgànica necessiten per a poder portar una vida independent: implants, pròtesis, cadires de rodes, productes d’higiene i moltes altres eines per a poder portar un dia a dia com el de qualsevol. És un dret profundament consolidat en les lleis espanyoles, alineat amb la Convenció de l’ONU que a Espanya va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, comprometent-se automàticament a complir els seus objectius.

La discapacitat no és una cosa inherent a les persones, sinó producte de la seva interacció amb l’entorn, tal com recull aquest tractat, el qual obliga a Espanya a facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat en la forma i en el moment que desitgin; a facilitar l’accés a tecnologies de suport, dispositius tècnics i ajudes per a la mobilitat de qualitat; i a proporcionar els serveis de salut que necessitin les persones específicament a conseqüència de la seva discapacitat.

Per això, COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE volen mostrar a través de la campanya #NoSomosMáquinas les peces i ajustos que encara requereix la Prestació Ortoprotèsica a Espanya per a respondre a les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica: Humanitat, diversitat, innovació, consens i equitat.

“Malgrat que les tecnologies i productes de suport actuen com a eines d’acció positiva que a les persones amb discapacitat ens permeten exercir el nostre dret a participar plenament en tots els aspectes de la vida, viure de manera independent i estar incloses en la comunitat, al nostre país encara existeix una gran inequitat territorial, amb comunitats autònomes que no han actualitzat els seus catàlegs”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, destacant que també existeixen productes de prevenció, d’higiene i de promoció de la salut que encara no cobreix del tot la Prestació Ortoprotèsica malgrat ser imprescindibles per a moltes persones”.

En aquest sentit, COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE reivindiquen una Prestació Ortoprotèsica més orientada a persones i major empatia a qui elabora, renova i gestiona el Catàleg Ortoprotèsic.

D’igual manera, l’entitat aposta per incorporar la diversitat en el sentit de concebre la discapacitat com alguna cosa que acompanya a les persones mentre cobreixen cicles vitals, cadascú amb les seves circumstàncies. Per això, és necessari que es presti especial atenció als canvis en la infància i que es revisin amb major cuidat els temps de renovació dels productes. Per a això, és fonamental disposar d’una Prestació Ortoprotèsica més individualitzada, en la qual es consideri la situació real de les persones, no sols el motiu de la seva discapacitat.

“Necessitem productes i tecnologies de suport innovadors que ens garanteixin una participació social en igualtat de condicions”, apunta Queiruga reclamant “una Prestació Ortoprotèsica més actualitzada i l’accés a productes de màxima qualitat i última generació”.

D’altra banda, l’accés als productes i tecnologies continua sent un procés opac i farragós, influït per desajustaments entre administracions i processos mal dissenyats que augmenten exponencialment la vulnerabilitat de les persones. En aquest sentit, l’entitat aposta per impulsar el diàleg entre tots els agents implicats, sobretot entre les administracions i COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE.

Finalment, el Moviment Associatiu de la discapacitat física i orgànica a Espanya aposta per l’equitat aconseguint una prestació més justa, que inclogui una revisió de l’import màxim de finançament en tots els productes i en tot el territori nacional.

La campanya #NoSomosMáquinas ha estat finançada a través de les subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social de la convocatòria del 0,7 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Documentació addicional:

Web: www.cocemfe.es/NoSomosMaquinas

Informe: Catálogo ortoprotésico en España

Sense categoriaCOCEMFE Catalunya proposa cinc millores per a la Prestació Ortoprotèsica