Imatge de Drazen Zigic a Freepik

Barcelona, 7 de març de 2024

La Confederació Catalana i la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE Catalunya i COCEMFE nacional) demanen celeritat en la creació de la comissió que valorarà la inclusió de noves patologies entre els casos de les malalties que poden acollir-se a la jubilació anticipada de treballadors i treballadores amb grau de discapacitat del 45% o superior, després d’haver plantejat la Confederació nacional la inclusió d’onze noves patologies al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Amb aquesta proposta COCEMFE pretén que es desenvolupi el que s’estableix en el Reial decret 370/2023, de 16 de maig que preveu la regulació d’un procediment d’inclusió de noves patologies generadores de discapacitat, a l’efecte d’aquesta modalitat de jubilació anticipada, i la seva consegüent actualització i ampliació.

Les patologies que s’han proposat són les següents: malaltia de Parkinson, lupus eritematós sistèmic, artritis reumatoide, espina bífida, fibromiàlgia, encefalomielitis miálgica, malaltia de Steinert, malaltia de Huntington, malaltia d’Andrade, immunodeficiències primàries i esclerodèrmia.

Per a això es va iniciar un procés consultiu amb les entitats del Moviment Associatiu de COCEMFE que va derivar en un treball d’anàlisi i que es va materialitzar en un total d’onze informes independents en els quals s’ha recollit l’evidència científica existent sobre la reducció de l’esperança de vida d’aquestes malalties (paràmetre de valoració recollit en el reial decret), per a recolzar la necessitat de contemplar el supòsit de jubilació anticipada.

“La jubilació anticipada és per a moltes persones amb discapacitat un pas imprescindible per a la seva salut i benestar, que respon a la necessitat d’igualar la transició cap a la jubilació davant situacions específiques relacionades amb la reducció de l’esperança de vida de les persones amb unes certes patologies, les dificultats per a accedir i mantenir una ocupació que afronten moltes persones d’aquest grup social i la importància de disposar de recursos econòmics suficients davant el sobrecost que suposa tenir una discapacitat”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Segons el Reial decret 370/2023, de 16 de maig en el procediment d’inclusió d’aquestes noves patologies s’inclouria l’establiment d’una comissió tècnica que serà l’encarregada de proposar la seva incorporació per a garantir l’objectivitat del procediment.

En aquest sentit i per a escometre aquest desenvolupament normatiu, COCEMFE Catalunya i COCEMFE nacional reclamen al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions que el moviment associatiu de la discapacitat formi part d’aquesta comissió tècnica per a poder abordar la inclusió d’aquestes patologies i preparar la redacció de l’Ordre Ministerial que ha de culminar aquest procés d’actualització del llistat vigent.

“Des de COCEMFE es continuarà treballant paral·lelament amb les organitzacions del nostre Moviment Associatiu i personal tècnic expert per a poder continuar ampliant aquest llistat, així com en la millora del procediment que el Govern ha establert per a la seva actualització, perquè sigui un procés més transparent i inclusiu”, afirma Queiruga.

L’última regulació de la jubilació anticipada aprovada en 2023 va suposar una flexibilització d’aquesta prestació que responia a una demanda històrica de COCEMFE i de tot el moviment associatiu de la discapacitat, que aglutina el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). A més d’establir el procediment d’actualització de patologies, va suposar una reducció del període necessari de cotització per a poder accedir a la jubilació anticipada en determinades circumstàncies.

Sense categoriaCOCEMFE Catalunya i COCEMFE nacional demanen al Govern celeritat en els treballs per ampliar les patologies proposades per a la jubilació anticipada