El COCARMI reclama traslladar a la ciutadania “que la inclusió de les persones amb discapacitat és un valor per a la societat”

El COCARMI reclama traslladar a la ciutadania “que la inclusió de les persones amb discapacitat és un valor per a la societat”

Barcelona, 13 de gener de 2023.- 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya, on viuen més de 634.000 persones amb alguna  discapacitat reconeguda, va reclamar traslladar a la ciutadania “que la inclusió de les persones amb discapacitat és un valor per a la societat”, en paraules de la presidenta del COCARMI i vicepresidenta del Consell, Mercè Batlle.

Mercè Batlle va fer aquesta petició en la reunió del Consell de la Discapacitat de Catalunya (Codiscat). En la trobada, encapçalada pel president de la Generalitat i del Consell, Pere Aragonès, i pel vicepresident i conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, Batlle afegia: “cada dia continua posant-se de manifest, en les diferents situacions i esferes de la vida de la persona amb discapacitat, que queda moltíssima feina per  fer per a arribar a una inclusió real. A les escoles, en el treball, en l’oci o en la cultura, etcètera”.

El Codiscat es va constituir al maig de 2016, està format per les entitats del sector i els departaments que impulsen accions relacionades amb el col·lectiu i és un òrgan de consulta del Govern en tot el que afecta les
persones amb discapacitat. Amb una trajectòria molt irregular, l’última reunió del Codiscat va tenir lloc, en format telemàtic, el 3 de desembre de 2021 coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb  Discapacitat. Precisament, el conseller Carles Campuzano va expressar la voluntat que aquestes reunions no es distancïin tant en el temps i siguin més regulars, donada la seva transcendència per al col·lectiu de persones amb discapacitat.

En la sessió també va intervenir el tresorer del COCARMI i president de Federació ACAPPS, Raimon Jané, qui va reclamar un desplegament, coherent i amb sensatesa, del decret d’escola inclusiva, que tingui  present la diversitat del col·lectiu i tant l’escola ordinària com escoles d’educació especial, amb unes polítiques d’educació coordinades entre departaments.

En el camp laboral, va demanar treballar junts, administració i entitats, per a “crear un model català d’inserció laboral per a les persones amb discapacitat”.

A continuació va prendre la paraula el vicepresident del COCARMI i director de Dincat, Víctor Galmés, qui va incidir en la necessitat d’un finançament previsible i estable de les entitats que faciliti “la sostenibilitat del sistema que garanteix l’acompanyament de les persones amb discapacitat”. “Arrosseguem una bretxa de finançament que creix cada any, malgrat alguns increments insuficients en els últims anys. És necessària una
aposta de país amb un compromís pluriennal per a eliminar aquest dèficit, que en molts casos aconsegueix el 30 per cent”, va dir. Va celebrar l’obertura de la cartera de serveis i la concertació d’alguns que fins ara no ho estaven, al mateix temps que va demanar l’actualització de serveis i tarifes perquè s’adaptin a la realitat de les persones usuàries.

Al llarg de la reunió es va parlar, entre altres assumptes, dels treballs del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que el seu primer esborrany podria estar llest abans de l’estiu, de la futura aprovació del Decret del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, també prevista per a abans de l’estiu i que el sector espera des de fa anys, dels canvis en el sistema d’avaluació i qualificació del grau de discapacitat, de la tramitació del decret sobre assistència personal, de la simplificació dels tràmits de les ajudes PUA i dels avanços en l’atenció integrada del col·lectiu. Els projectes relacionats amb les persones amb discapacitat finançats pels fons Next Generation de la Unió Europea i l’estudi sobre el greuge econòmic que sofreixen les persones amb discapacitat i les seves famílies a Catalunya van ser altres punts de l’ordre del dia de la sessió.

Sobre el COCARMI.- Està integrat per una dotzena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial, trastorn mental o pluri-discapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades de 2021 del departament de Drets Socials, hi ha a Catalunya 634.799 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, en 2011, el nombre de persones amb discapacitat era de 454.914. El COCARMI ho integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’Autisme, FECETC, FEDER a Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que representa a uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

Etiqueta: inclusió