COCEMFE CATALUNYA i el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya signen un conveni marc de col·laboració

COCEMFE CATALUNYA i el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya signen un conveni marc de col·laboració

Ahir dia 2 de març, es va signar un conveni de col·laboració entre COCEMFE CATALUNYA i el COL·LEGI OFICIAL DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA. L’acord és un conveni marc que estableix la coincidència d’ambdues entitats en l’interès de promoure accions destinades a millorar la salut de la població i, concretament, de les persones amb discapacitat física i orgànica, i millorar també les condicions de l’exercici professional de la Fisioteràpia. En aquest sentit, un dels objectius del Col·legi és vetllar perquè l’exercici professional dels seus col·legiats i col·legiades respongui, en nombre de professionals i en qualitat a les necessitats de la població. És per això, precisament, que té importància especial aquest conveni, donada l’atenció especialitzada que requereix el col·lectiu de la discapacitat física i orgànica, amb un ventall concret d’especial preparació segons les patologies que pateixen. El conveni es va signar a la seu de la Fundació Step By Step, de la qual n’és el president Frederic Crespo, i President de COCEMFE CATALUNYA; i per part del Col·legi Oficial va firmar el seu Degà, Ramon Aiguadé. Els va acompanyar Javier de Oña, secretari de la Junta directiva de COCEMFE CATALUNYA, i Subdirector de la Fundació DKV Integralia.

El conveni marc recull les modalitats de col·laboració i estableix les condicions i protocols que se seguiran en endavant per a cada projecte en el futur, i que demanarà un conveni específic en cada cas. S’estableix, tanmateix, la creació d’una comissió de seguiment amb representants d’ambdues entitats, la durada del conveni, l’ús de la imatge corporativa i l’aplicació de la normativa de protecció de dades personals.

És, doncs, un conveni que obre la porta a la posta en marxa de projectes concrets, buscant en tot moment la millora de les condicions i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica a Catalunya; que fa visible de manera oficial l’atenció especialitzada que demana aquest col·lectiu; i en fa ressò a tots i totes les professionals de la Fisioteràpia de Catalunya en actiu i a les que estan també en període de formació acadèmica.

Ens congratulem d’aquesta fita, i agraïm molt especialment la col·laboració i la cordialitat mostrada pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya.

Reunió de COCEMFE Catalunya amb el Departament de Salut

Reunió de COCEMFE Catalunya amb el Departament de Salut

El passat 22 de novembre, es va celebrar una reunió entre COCEMFE Catalunya i la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Per part de la Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, van assistir Frederic Crespo, president, Esther Jolonch, vicepresidenta, i Josep Lluís Gómez, tresorer i responsable de la Comissió de Salut i Coordinació Sòcio-Sanitària; i es van reunir amb Carme Bertral i Núria Costa, Secretària d’Atenció Primària i Participació i Coordinadora de Participació, respectivament.

La reunió tenia per objecte presentar el Projecte de Fisoteràpia que l’entitat té preparat per desenvolupar durant el proper any 2023, amb el qual es vol donar cobertura als usuaris de les entitats confederades que necessiten una atenció especialitzada de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física i orgànica, i que és diversa segons la discapacitat que pateixen i que no és de fàcil accés a través dels canals d’atenció ordinaris del Sistema Nacional de Salut. És un projecte de gran abast i que convenia posar en coneixement del Departament de Salut, de cara a generar sinèrgies i evidenciar les necessitats de les persones amb discapacitat.

També es va oferir l’experiència de COCEMFE Catalunya com a via de col·laboració amb el Departament de Salut per compartir les dades que la Confederació està recollint amb l’activitat de les 44 entitats integrades en les 4 federacions provincials de Catalunya que atenen persones amb discapacitat física i orgànica. Aquestes dades han de servir per millorar l’atenció sanitària d’aquest col·lectiu vulnerable, amb necessitats específiques que demanen respostes concretes per part de la sanitat pública.

Etiqueta: fisioteràpia