Reunió de COCEMFE Catalunya amb el Departament de Salut

Reunió de COCEMFE Catalunya amb el Departament de Salut

El passat 22 de novembre, es va celebrar una reunió entre COCEMFE Catalunya i la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Per part de la Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, van assistir Frederic Crespo, president, Esther Jolonch, vicepresidenta, i Josep Lluís Gómez, tresorer i responsable de la Comissió de Salut i Coordinació Sòcio-Sanitària; i es van reunir amb Carme Bertral i Núria Costa, Secretària d’Atenció Primària i Participació i Coordinadora de Participació, respectivament.

La reunió tenia per objecte presentar el Projecte de Fisoteràpia que l’entitat té preparat per desenvolupar durant el proper any 2023, amb el qual es vol donar cobertura als usuaris de les entitats confederades que necessiten una atenció especialitzada de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física i orgànica, i que és diversa segons la discapacitat que pateixen i que no és de fàcil accés a través dels canals d’atenció ordinaris del Sistema Nacional de Salut. És un projecte de gran abast i que convenia posar en coneixement del Departament de Salut, de cara a generar sinèrgies i evidenciar les necessitats de les persones amb discapacitat.

També es va oferir l’experiència de COCEMFE Catalunya com a via de col·laboració amb el Departament de Salut per compartir les dades que la Confederació està recollint amb l’activitat de les 44 entitats integrades en les 4 federacions provincials de Catalunya que atenen persones amb discapacitat física i orgànica. Aquestes dades han de servir per millorar l’atenció sanitària d’aquest col·lectiu vulnerable, amb necessitats específiques que demanen respostes concretes per part de la sanitat pública.

Etiqueta: atenció sanitària