PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

Igualtat

Mapa de serveis i oficines d'informació i atenció a les dones

Mapa de serveis, recursos d’informació i atenció a dones en el territori de Catalunya. Aquests informen sobre qualsevol matèria: salut, treball, habitatge, i si cal, derivació a altres serveis.

Guía llenguatge no sexista

Guia de llenguatge no sexista per a la bona práctica en quant a redacció igualitària entre homes i dones.

En aquest sentit, és fonamental que aquests instruments siguin àmpliament coneguts per diferents sectors de la societat, assegurant així que els seus objectius reflecteixin tant les garanties de l’exercici del dret de les dones a viure les seves vides lliures de qualsevol mena de violència, a més d’incrementar l’espai de participació del col·lectiu de dones amb equitat en els diferents espais de la societat.

En el marc legal, existeixen importants instruments per a enfrontar el fenomen de la violència que afecta les dones, que lamentablement encara està tan present en la nostra societat. Són instruments que busquen combatre la violència i igualment neutralitzar les relacions desiguals entre gèneres.

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Protocol Comú per a l’Actuació Sanitària davant la Violència de Gènere del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

Model d’atenció a la salut de les dones en situacions de violència masclista i la dels seus fills i filles del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya.

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya – Document operatiu dirigit a les de dones amb discapacitat.

Entre les prioritats de COCEMFE Catalunya d’aquest 2021 està construir i crear l’Àrea d’Igualtat.

El nostre propòsit més a llarg termini és posar en marxa un Pla d’Igualtat propi que serveixi perquè les entitats el podeu replicar i alhora us ajudarem i assessorarem aquelles entitats que vulgueu crear un Pla d’Igualtat propi.

Us adjuntem aquest petit qüestionari, fàcil i ràpid.

Igualtat