Amputats Sant Jordi
Carrer Cuba, 2
08030
Barcelona
933 453 905
  • SAD / Depen dels ingresos de la persona / 2 – 3 h / a estipular amb la pers.
  • Jornades de sensibilitazació / a determinar / 2 a 6 h / a estipular amb la pers.
  • GAS / sense cost / durada indeterminada / a estipular amb la pers.
  • Sortides culturals / dependrà de l’activitat / durada i horari a determinar
Amputats Sant Jordi