El COCARMI reclama traslladar a la ciutadania “que la inclusió de les persones amb discapacitat és un valor per a la societat”

El COCARMI reclama traslladar a la ciutadania “que la inclusió de les persones amb discapacitat és un valor per a la societat”

Barcelona, 13 de gener de 2023.- 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya, on viuen més de 634.000 persones amb alguna  discapacitat reconeguda, va reclamar traslladar a la ciutadania “que la inclusió de les persones amb discapacitat és un valor per a la societat”, en paraules de la presidenta del COCARMI i vicepresidenta del Consell, Mercè Batlle.

Mercè Batlle va fer aquesta petició en la reunió del Consell de la Discapacitat de Catalunya (Codiscat). En la trobada, encapçalada pel president de la Generalitat i del Consell, Pere Aragonès, i pel vicepresident i conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, Batlle afegia: “cada dia continua posant-se de manifest, en les diferents situacions i esferes de la vida de la persona amb discapacitat, que queda moltíssima feina per  fer per a arribar a una inclusió real. A les escoles, en el treball, en l’oci o en la cultura, etcètera”.

El Codiscat es va constituir al maig de 2016, està format per les entitats del sector i els departaments que impulsen accions relacionades amb el col·lectiu i és un òrgan de consulta del Govern en tot el que afecta les
persones amb discapacitat. Amb una trajectòria molt irregular, l’última reunió del Codiscat va tenir lloc, en format telemàtic, el 3 de desembre de 2021 coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb  Discapacitat. Precisament, el conseller Carles Campuzano va expressar la voluntat que aquestes reunions no es distancïin tant en el temps i siguin més regulars, donada la seva transcendència per al col·lectiu de persones amb discapacitat.

En la sessió també va intervenir el tresorer del COCARMI i president de Federació ACAPPS, Raimon Jané, qui va reclamar un desplegament, coherent i amb sensatesa, del decret d’escola inclusiva, que tingui  present la diversitat del col·lectiu i tant l’escola ordinària com escoles d’educació especial, amb unes polítiques d’educació coordinades entre departaments.

En el camp laboral, va demanar treballar junts, administració i entitats, per a “crear un model català d’inserció laboral per a les persones amb discapacitat”.

A continuació va prendre la paraula el vicepresident del COCARMI i director de Dincat, Víctor Galmés, qui va incidir en la necessitat d’un finançament previsible i estable de les entitats que faciliti “la sostenibilitat del sistema que garanteix l’acompanyament de les persones amb discapacitat”. “Arrosseguem una bretxa de finançament que creix cada any, malgrat alguns increments insuficients en els últims anys. És necessària una
aposta de país amb un compromís pluriennal per a eliminar aquest dèficit, que en molts casos aconsegueix el 30 per cent”, va dir. Va celebrar l’obertura de la cartera de serveis i la concertació d’alguns que fins ara no ho estaven, al mateix temps que va demanar l’actualització de serveis i tarifes perquè s’adaptin a la realitat de les persones usuàries.

Al llarg de la reunió es va parlar, entre altres assumptes, dels treballs del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que el seu primer esborrany podria estar llest abans de l’estiu, de la futura aprovació del Decret del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, també prevista per a abans de l’estiu i que el sector espera des de fa anys, dels canvis en el sistema d’avaluació i qualificació del grau de discapacitat, de la tramitació del decret sobre assistència personal, de la simplificació dels tràmits de les ajudes PUA i dels avanços en l’atenció integrada del col·lectiu. Els projectes relacionats amb les persones amb discapacitat finançats pels fons Next Generation de la Unió Europea i l’estudi sobre el greuge econòmic que sofreixen les persones amb discapacitat i les seves famílies a Catalunya van ser altres punts de l’ordre del dia de la sessió.

Sobre el COCARMI.- Està integrat per una dotzena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial, trastorn mental o pluri-discapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades de 2021 del departament de Drets Socials, hi ha a Catalunya 634.799 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, en 2011, el nombre de persones amb discapacitat era de 454.914. El COCARMI ho integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’Autisme, FECETC, FEDER a Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que representa a uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

Cocemfe mostra a la societat com referir-se a les persones amb discapacitat

Cocemfe mostra a la societat com referir-se a les persones amb discapacitat

COCEMFE ha publicat un Manual de Llenguatge Inclusiu per oferir a la societat unes pautes per l’ús d’un llenguatge correcte, respectuós i consensuat sobre discapacitat. “Conèixer i fer servir un llenguatge que les persones amb discapacitat escollim és un pas previ necessari per adoptar conductes i comportaments inclusius amb el nostre grup social, normalitzar la discapacitat i tractar-nos amb naturalitat“, afirma el president de COCEMFE, Anxo Queiruga.

“Per sobre de tot som persones, amb molts i diferents atributs, entre ells tenir discapacitat”, afirma Queiruga. “No som discapacitats, ni disminuïts, ni minusvàlids, no tenim diversitat funcional, ni capacitats diferents i no som superherois o superheroïnes, som persones amb discapacitat”, aclareix el president de l’organització.

Les persones tampoc sofrim o patim una discapacitat, ni som víctimes d’ella“, remarca el president de COCEMFE, aclarint que “el que patim les persones amb discapacitat és la discriminació quan estem en un entorn amb barreres o no disposem del recolzament adequat que respongui a les nostres necessitats”.

“El fet que tota la societat adoptem un llenguatge inclusiu per a referir-nos a les persones amb discapacitat és fonamental per garantir la nostra inclusió i participació activa en la societat”, destaca el president de COCEMFE, qui recalca que “el llenguatge és molt important, ja que és capaç d’incloure en una societat, però també de discriminar i de perpetuar estereotips i falses creences sobre el nostre grup social”.

En aquest sentit, el Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE pretén transformar els estereotips existents en percepcions realistes i que contribueixin a promoure una imatge inclusiva de les persones d’aquest grup social.

A més, aquest manual inclou una nova definició de la discapacitat física i de la discapacitat orgànica i incorpora un apartat sobre llenguatge no sexista amb l’objectiu d’avançar en la igualtat entre homes i dones incloent en el llenguatge i en les imatges un tracte igualitari i respectuós vers totes les persones.

De la mateixa manera, aquest document aposta per un llenguatge inclusiu també en els continguts audiovisuals, dissenys gràfics, videojocs i qualsevol altra representació visual o artística. L’apartat de llenguatge visual inclusiu pretén contribuir a una creació de continguts que mostrin a aquest grup social de forma realista i en totes les vessants de la vida, donant protagonisme a la seva participació social i una actitud activa.

Per tot això, COCEMFE anima a fer servir aquest document a totes les organitzacions de persones amb discapacitat i del Tercer Sector, a mitjans de comunicació, creadors o creadores de continguts gràfics i audiovisuals, col·laboradors o col·laboradores i qualsevol persona que tingui dubtes sobre com referir-se a les persones amb discapacitat.

El Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE es va publicar l’any 2018, i es va realitzar durant aquell any una profunda revisió dels seus continguts amb la participació del moviment associatiu de les persones amb discapacitat física i orgànica. La reedició d’aquest manual de llenguatge inclusiu s’ha finançat a través de les subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social de la convocatòria del 0,7% del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Accediu al Manual de lenguaje inclusivo de COCEMFE fent click aquí

Llegir Manual de lenguaje inclusivo

Etiqueta: nota de premsa